بورس ٢۴ : پتروشیمی آبادان هم به جمع بازار پایه ای های فرابورس پیوست. این شرکت بورسی که با زیان انباشته سنگینی مواجه شده بود، در اوایل سال جاری، برنامه افزایش سرمایه خود را از محل تجدید ارزیابی دارائی ها را در سامانه کدال منتشر کرد،اما در اوایل مرداد جاری، خبر اخراج این شرکت از بورس و ورود به بازار پایه آن، به طور قطعی از سامانه کدال اعلام شد... این شرکت فعلا در وضعیت توقف و تعلیق قرار دارد، اما قطعا بازگشایی آن ، در بازار پایه فرابورس خواهد بود. حال آن که زمان بازگشایی سهم چه زمانی قطعی شود، بستگی به تسریع در عملکرد هیات مدیره شرکت جهت اطلاع رسانی و ارائه گزارشات و مستندات لازم خواهد داشت...

بورس 24 : پتروشیمی آبادان هم به جمع بازار پایه ای های فرابورس پیوست. این شرکت بورسی که با زیان انباشته سنگینی مواجه شده بود، در اوایل سال جاری، برنامه افزایش سرمایه خود را از محل تجدید ارزیابی دارائی ها را در سامانه کدال منتشر کرد،اما در اوایل مرداد جاری، خبر اخراج این شرکت از بورس و ورود به بازار پایه آن، به طور قطعی از سامانه کدال اعلام شد.

این شرکت فعلا در وضعیت توقف و تعلیق قرار دارد، اما قطعا بازگشایی آن ، در بازار پایه فرابورس خواهد بود. حال آن که زمان بازگشایی سهم چه زمانی قطعی شود، بستگی به تسریع در عملکرد هیات مدیره شرکت جهت اطلاع رسانی و ارائه گزارشات و مستندات لازم خواهد داشت.

وحید روشن قلب رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی سازمان بورس و اوراق بهادار در مورد تعلیق نماد شرکت پتروشیمی آبادان به خبرنگار بورس 24گفت: شرکت به علت عدم خروج از شمولیت ماده 141 قانون تجارت پس از دو سال از تاریخ شمولیت و با تصمیم هیئت پذیرش از بازار بورس اخراج شد.

وی گفت:ضمنا در سایت شرکت بورس به شمولیت ماده 141قانون تجارت در خصوص این شرکت اشاره شده بود.

روشن قلب گفت: معاملات شرکت در بازار پایه پس از اتمام تشریفات لازم توسط هیئت مدیره ناشر ، شروع می شود.

این مقام مسئول در سازمان بورس و اوراق بهادار در مورد زمان بازگشایی نماد در بازار پایه فرابورس گفت: اداره نظارت بر ناشران بورسی ارتباطی با فرآیند فوق ندارد و لذا اظهار نظر برای این موضوع توسط این اداره امکان پذیر نیست.