یک کارشناس بازار سرمایه گفت: انتظار می رود که در آینده با توجه به دستورالعمل های جدید بازار پایه که توسط شورای عالی بورس به تصویب رسیده است، شرکت های بازار پایه کم کم جذابیت خود را از دست دهند و حجم معاملاتشان کمتر شود و تقاضای خرید به سمت سهام های ارزشی سوق داده شده و شاهد رشدشان در آینده باشیم.