شرکت سیمان شاهرود که با نماد سرود در بازار سرمایه شناخته می شود، توانسته عملکرد بسیار خوبی را طی چهار ماه ابتدایی سال مالی خود به ثبت برساند. به طوری که محمدرضا عبدلی مدیرمالی این شرکت می گوید: "پس از گذشت تنها چهار ماه از سال مالی جدید توانسته ایم ۶۰ درصد از کل EPS سال مالی را محقق سازیم."