کامران ندری در گفت و گو با بورس ٢۴ : در برنامه جدیدی که بانک مرکزی دارد و حذف چهار صفر از پول ملی، هر یک تومان را معادل صد ریال مشخص کرده است... البته آن ریال جدید با ریال فعلی قطعا فرق می کند در حقیقت یک واحد پول جدید تعریف شده به نام تومان و آن را معادل صد ریال قرار داده اند... هر یک تومان جدید تقریبا معادل هزار تومان فعلی خواهد بود و با حذف چهار صفر از پول ملی هر هزار تومانی که هم اکنون در دست مردم است معادل یک تومان جدید می شود... کالاهایی هستند که ارزش آن ها کمتر از هزار تومان است سوالی که پیش می آید این است که تکلیف آن ها چه می شود؟به طور مثال اگر یک آدامس را که ارزشی کمتر از هزار تومان دارد بخواهید با پول جدید خریداری کنید چنانچه یک آدامس در حال حاضر صد تومان باشد، پس از تغییر واحد پول برای خرید آن ده ریال پرداخت خواهید کرد... قیمت سهام شرکت ها که زیر هزار تومان هست نیز به همین ترتیب تعیین خواهد شد...

بورس 24 : معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی گفت: از آنجایی که ریال هیچ قدرت خریدی ندارد طبیعتا واحدهای کوچکتر از آن هم قدرت خریدی نداشتند و همین عامل باعث شده خیلی ها ندانند ما واحد پول کوچکتر از ریالی هم داریم که دینار نام دارد.

کامران ندری معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی در گفت وگو با خبرنگار بورس۲۴ در خصوص ساز و کار های حذف چهار صفر از پولی و این که تکلیف کالاهایی که کمتر از هزار تومان قیمت دارند چه خواهد شد ؟ گفت: در حال حاضر عموم مردم جامعه با واحدهای کوچک تر از ریال آشنایی ندارند چرا که در قانون پولی و بانکی ما هر یک ریال معادل صد دینار تعریف شده است. از آنجایی که ریال هیچ قدرت خریدی ندارد طبیعتا واحدهای کوچکتر از آن هم قدرت خریدی نداشتند و همین عامل باعث شده که خیلی ها ندانند که ما واحد پول کوچکتر از ریالی هم داریم که دینار نام دارد.

او در ادامه تصریح کرد: در حقیقت ریال سالیان سال است که هیچ قدرت خریدی ندارد. در برنامه جدیدی که بانک مرکزی دارد و حذف چهار صفر از پول ملی، هر یک تومان را معادل صد ریال مشخص کرده است. البته آن ریال جدید با ریال فعلی قطعا فرق می کند در حقیقت یک واحد پول جدید تعریف شده به نام تومان و آن را معادل صد ریال قرار داده اند. هر یک تومان جدید تقریبا معادل هزار تومان فعلی خواهد بود و با حذف چهار صفر از پول ملی هر هزار تومانی که هم اکنون در دست مردم است معادل یک تومان جدید می شود.

این مقام مسئول در پژوهشکده پولی و بانکی بیان کرد: کالاهایی هستند که ارزش آن ها کمتر از هزار تومان است سوالی که پیش می آید این است که تکلیف آن ها چه می شود؟به طور مثال اگر یک آدامس را که ارزشی کمتر از هزار تومان دارد بخواهید با پول جدید خریداری کنید چنانچه یک آدامس در حال حاضر صد تومان باشد، پس از تغییر واحد پول برای خرید آن ده ریال پرداخت خواهید کرد.قیمت سهام شرکت ها که زیر هزار تومان هست نیز به همین ترتیب تعیین خواهد شد.

او با بیان این که فعلا مشخص نیست که نام این واحد پول جدید در آینده تغییر خواهد کرد یا خیر افزود: در واقع ساز و کار حذف چهار صفر از پول ملی مانند واحد پول بسیاری از کشورهایی خواهد شد که یک واحد پول اصلی دارند و یک واحد پول خرد و کوچکتر. به طور مثال در آمریکا گفته می شود بلیت مترو برابر با ده سنت است در ایران هم واحدهای کوچکتر از تومان را فعلا که اعلام کرده اند ریال خواهد بود. البته ممکن است بعدها نام آن را تغییر دهند که این مهم بستگی به تصمیم مجلس دارد.

کامران ندری تاکید کرد: این موضوع اصلا پیچیده نیست فقط از آنجایی که در کشور ما واحد خرد خیلی کاربرد نداشته است یک مقدار عجیب به نظر می رسد. اما معتقدم مردم جامعه پس از مدتی که این تغییر اعمال شد به آن عادت خواهند کرد. لایحه ای که دولت پیشنهاد داده نخست باید در مجلس تصویب شود و به نظر نمی رسد که با فوریت بالا در مجلس مورد بررسی قرار گیرد. احتمال دارد در نوبت قرار گرفته و به عنوان یک لایحه عادی بررسی شود پس از این که در مجلس تصویب شد ظاهرا به صورت یک برنامه سه ساله انجام خواهد شد.

او در پایان گفت: واحد پول جدید تا مدت ها در کنار واحد پول فعلی خواهد بود در حقیقت کالاها با هر دو واحد پول قیمت گذاری خواهند شد و احتمالا این اسکناس و مسکوکات جدید قرار است به تدریج و در یک بازه زمانی سه ساله رایج شود و در گردش پولی قرار بگیرد.