بورس ٢۴ : پیش خریدارانی که این روزها واحدهای دو سال پیش فروش شده را تحویل می گیرند با تغییر ١٨٠ درجه ای محتوایی که در زمان عقد قرارداد، از سوی پیش فروشنده قول ساخت آن داده شده بود، روبرو می شوند! پیش خریداران هنگام تحویل ساختمان و واحد مسکونی به آن ها، با تجهیزات و امکانات و مصالحی روبرو می شوند که کیفیت آن ها بسیار پائین تر از چیزی است که قرار بود باشد...

بورس 24 : پیش خریدارانی که این روزها واحدهای دو سال پیش فروش شده را تحویل می گیرند با تغییر 180 درجه ای محتوایی که در زمان عقد قرارداد، از سوی پیش فروشنده قول ساخت آن داده شده بود، روبرو می شوند!

پیش خریداران هنگام تحویل ساختمان و واحد مسکونی به آن ها، با تجهیزات و امکانات و مصالحی روبرو می شوند که کیفیت آن ها بسیار پائین تر از چیزی است که قرار بود باشد.

ماجرا از این قرار است که سازنده هایی که در سال 96 هنگام شروع به ساخت، پروژه را پیش فروش کرده بودند سال گذشته در گرداب تورم مصالح ساختمانی و تجهیزات ساختمانی گیر می افتند و در نتیجه برای خارج شدن از آن،‌ تصمیم به کم فروشی با «زدن از کیفیت» می گیرند.

در مناطقی مثل منطقه 5 و منطقه 2 که پیش فروش مسکن در آن ها بیشتر از سایر نقاط شهر تهران است تعداد این نوع ساختمان ها نیز قابل توجه افزایش پیدا کرده است.

آسانسور، درب ورودی، شیرآلات و همچنین قسمت های نازک کری ساختمان از جمله بخش هایی است که در ساختمان های پیش فروش شده، کیفیت آن ها به شدت نسبت به آنچه در قرارداد پیش خرید قید شده ، افت کرده است.

سازندگان این ساختمان ها می گویند قیمت تمام شده ساخت و ساز نسبت به دو سال پیش 100 درصد شده است و با این تورم ساختمانی نمی توانند به قراردادهای پیش فروشی سال 96 پایبند باشند!

این وسط خلا قانون تضمین پیش فروش و حافظ منافع پیش خریدار به این کم فروشی دامن زده است.