به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت گل گهر در ۴ ماهه نخست سال ١٣٩٨ مجموعا موفق به کسب ۴٢٣۴ میلیارد تومان درآمد حاصل از فروش شد.