صبح امروز مراسم معارفه مدیر روابط عمومی صدر تامین با حضور غلامرضا سلیمانی، مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری صدر تامین، حسن محمدی مدیر روابط عمومی شستا و جمعی از مدیران این شرکت برگزار شد. در این مراسم طی حکمی از سوی غلامرضا سلیمانی، محسن بیدی به عنوان مدیر روابط عمومی منصوب شد...

بورس 24: مدیر روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری صدر تامین منصوب شد 

صبح امروز طی حکمی از سوی مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری صدر تامین، مدیر روابط عمومی صدر تامین منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه‌ گذاری تامین اجتماعی (شستا) صبح امروز ۹۸.۰۵.۱۶ مراسم معارفه مدیر روابط عمومی صدر تامین با حضور غلامرضا سلیمانی، مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری صدر تامین، حسن محمدی مدیر روابط عمومی شستا و جمعی از مدیران این شرکت برگزار شد. 

در این مراسم طی حکمی از سوی غلامرضا سلیمانی، محسن بیدی به عنوان مدیر روابط عمومی منصوب شد.

محسن بیدی از سال ۱۳۸۰ فعالیت رسانه‌ ای خود را آغاز کرده است.

وی پیشتر به عنوان دبیر اقتصادی رسانه‌ های گروهی، مدیر روابط عمومی کارخانه سیمان زنجان و مدیر و مشاور امور رسانه‌ ای اتاق اصناف ایران مشغول به فعالیت بوده است.