به گزارش بورس٢۴،از روز یکشنبه ٢٠ مرداد ماه شاهد گشایش نماد معاملاتی شرکت فرابورس در بازار اول فرابورس خواهیم بود...