به گزارش کدال نگر بورس٢۴،شرکت بورس انرژی در خصوص برنامه هفتگی عرضه فرآورده های نفتی خود نکات مهمی را بیان نمود.دوشنبه ها عرضه گاز مایع و نفت سفید خوراک—سه شنبه ها بنزین سوپر،بنزین یورو۴،بنزین معمولی،نفت و گاز یورو۵ و نفت و گاز PPM۵٠٠٠—چهارشنبه ها تمامی فرآورده های نفتی فوق الذکر عرضه خواهد شد.