به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت ایران ترانسفو اعلام داشت پیرو شایعه منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر افزایش سرمایه به استحضار می رساند فعلا در خصوص برنامه افزایش سرمایه از طرف شرکت پیشنهادی اعلام نشده است و در صورت پیشنهاد و اخذ مصوبه اطلاع رسانی لازم از طریق سامانه کدال انجام خواهد شد.