به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت کی بی سی از انعقاد قرارداد واردات مواد اولیه داروئی با شرکت شفا فارمد (سهامی عام) و تامین و فروش ۴ دستگاه تجهیزات پزشکی با شرکت سلامت برکت خبر داد.