به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت ملی صنایع مس ایران در مدت ۴ ماهه منتهی به تیر سال جاری موفق به کسب درآمد ۶٧١۵ میلیارد تومانی از فروش محصولات خود شود.