به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری امید اعلام نمود در خصوص نحوه تسویه مطالبات بانک سپه و تبصره ٢ بند ج مصوبه هیات مدیره جلسه ٣٧١ مورخ ١٣٩٨.٠۴.١٠ شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به استحضار می رساند در صورتی که سهام شرکت سرمایه گذاری سپه واگذار گردد، مبلغ دریافتی بابت تهاتر بدهی سود سهام و جرایم تاخیر به بانک سپه پرداخت خواهد شد. شایان ذکر است در صورت نداشتن مشتری با عنایت به بند ۵ نامه شماره ١٨١/۶٣٠۴۶ مورخ ١٣٩٨.٠۴.٣١ مدیر عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران ، بانک سپه نمی تواند به عنوان متقاضی خرید سهام شرکت سرمایه گذاری سپه مطرح باشد.