احداث واحد گوگرد زدایی ته ماند برج های تقطیر، بهینه سازی فرآیند تولید و رفع تنگناهای عملیاتی با توجه به راه اندازی واحد تقطیر سوم و تسریع در راه اندازی واحد گرانول سازی گوگر از دیگر برنامه های آینده شرکت است.