به گزارش کدال نگر بورس٢۴،معدنی و صنعتی گل گهر در ۴ماهه منتهی به تیر ماه ٩٨ مبلغ۴٢٣۵میلیارد تومان از فروش محصولات خود درامد کسب نموده است که ١٠٩۵میلیارد تومان ان مربوط به تیر ماه می باشد .همچنین فروش شرکت در ۴ماهه سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ٨٩درصد افزایش داشته است.