به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت پتروشیمی خارک در ۴ ماهه منتهی به تیر ١٣٩٨ از فروش محصولات خود ١١۴١ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که مبلغ ٢۶٠ میلیارد تومان آن مربوط به فروش تیر ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ۴ ماهه سال ٩٨ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ٨۶ درصد رشد داشته است.