انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران نسبت به عرضه شمش فولادی صرفاً به واحدهای نوردی مندرج در لیست بهین یاب اعتراض کردند.

بورس 24: انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران نسبت به عرضه شمش فولادی صرفاً به واحدهای نوردی مندرج در لیست بهین یاب اعتراض کردند.

انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در نامه‌ای به معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت نسبت به عرضه شمش فولادی صرفاًبه واحدهای نوردی مندرج در لیست بهین یاباعتراض کردند.

در متن این نامه آمده است:

در خصوص الزام به عرضه شمش فولادی صرفاً به واحدهای نوردی مندرج در لیست بهین یاب و پیرو اعتراض شرکت‌های عرضه کننده شمش فولادی و با عنایت به مفاد بخشنامه شماره 46532در 19 تیرماه امسال معاون حقوقی ریاست جمهوری مبنی بر تکلیف کلیه وزارتخانه های و نهادهای دولتی برای اخذ و توجه به نظرات تشکل های صنفی منضم به گزارش توجیهی رد یا قبول آن در تدوین و اصلاح قوانین و مقررات و رویه ها و تأکید وزیرصنعت در جلسه حضوری مورخ 2 تیرماه مبنی بر واگذاری تصمیم سازی های اقتصادی فولاد به این انجمن، با توجه به اینکه اعتراض مورد اشاره به این انجمن واصل نشده است و هیچ گونه درخواست اعلام نظر کارشناسی هم از این انجمن به عنوان تنها تشکل صنفی فولاد کشور نشده است.

منبع: تسنیم