سه ماهه این بانک نکته های مهمی دارد کاهش شدید و قابل توجه ٩٠ درصدی زیان در ٣ ماهه به طوری که زیان ١٧۵٣ میلیاردی ٣ ماهه سال ٩٧ به تنهایی به عدد ١۶٩ میلیارد تومان در ٣ ماهه امسال رسیده است... مثبت شدن درآمدهای مشاع بانک در حالی که این بانک در ٣ ماهه سال قبل زیان ٣۴١ میلیارد تومانی در درآمد های مشاع داشت ، در ٣ ماهه امسال به درآمد بالای ۵٠٠ میلیاردی دست یافته است... کاهش نرخ و هزینه سپرده های کوتاه مدت از ١١.٢ درصد به ١٠.٧ درصد و همچنین کاهش هزینه سپرده های بلند مدت از ١٨.١ درصد به ١٧.٩ درصد... و...

بورس 24 : بانک تجارت با انتشار صورت های مالی خود چهره متحول شده ای از خود در سال 98 را به نمایش گذاشت.

نکات مهمی در این بودجه به چشم می خورد:

کاهش شدید و قابل توجه 90 درصدی زیان در 3 ماهه به طوری که زیان 1753 میلیاردی 3 ماهه سال 97 به تنهایی به عدد 169 میلیارد تومان در 3 ماهه امسال رسیده است.

مثبت شدن درآمدهای مشاع بانک در حالی که این بانک در 3 ماهه سال قبل زیان 341 میلیارد تومانی در درآمد های مشاع داشت ، در 3 ماهه امسال به درآمد بالای 500 میلیاردی دست یافته است.

در مقابل رشد 24 درصدی سود تسهیلات اعطایی ، شاهد رشد تنها 12 درصدی سود سپرده گذاران هستیم ، به عبارتی همچنان حاشیه سود عملیاتی بانک در حال افزایش است.

همچنین طبق جدول زیر بانک در سپرده گیری هم در بازار رقابتی منفی بانک ها بسیار عالی عمل کرده است.

این بررسی نشان می دهد : «وتجارت» با رشد 12 درصدی مانده سپرده های ریالی همراه شده است که افزایش قابل توجه 27 درصدی مانده سپرده های کوتاه مدت از نکات قابل توجه عملکرد این بانک است.

کاهش نرخ و هزینه سپرده های کوتاه مدت از 11.2 درصد به 10.7 درصد و همچنین کاهش هزینه سپرده های بلند مدت از 18.1 درصد به 17.9 درصد نشان می دهد بانک در زمینه مدیریت منابع بسیار مناسب عمل کرده است.

به طوری که هم شاهد کاهش نرخ سود پرداختی به سپرده ها بوده و هم توانسته منابع بیشتری نیز در بازار رقابتی بانک ها جذب نماید به عبارتی تجارت با یک تیر دو نشان زده است.

اما در آخر تحول دیگری در بانک تجارت روی داده است ؛ جهش سنگین 155 درصدی سود سرمایه گذاری ها و سپرده گذاری ها را در 3 ماهه شاهد هستیم.

برنامه بانک برای خروج از سرمایه گذاری های غیر ابزاری هم سبب شناسایی سود بالایی شده و هم نقدینگی خوبی را وارد بانک کرده است.

بانک تجارت در 3 ماهه سال 98سود بیش از 920 میلیاردتومانی از این طریق به دست آورده است ، در حالی که برای کل سال 97 این سود در سطوح 589 میلیارد تومان قرار داشته است. این امر نشان می دهد تنها در 3 ماهه بسیار فراتر از سال 97 بانک سود سازی داشته است.

لازم به ذکر است بانک برای سال 98 پیش بینی 1568 میلیارد تومان سود سپرده گذاری و سرمایه گذاری دارد که در 3 ماهه 59 درصد از این درآمد ها را پوشش و احتمال رشد بیش از پیش این درآمد ها نیز وجود دارد.