به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت آلومینیوم ایران در ۴ ماهه منتهی به تیر ١٣٩٨ از فروش محصولات خود ١٠٢٧ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که مبلغ ٢۴۵ میلیارد تومان آن مربوط به فروش تیر ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ۴ ماهه سال ٩٨ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۴٢ درصد رشد داشته است.