اولین پشتوانه قانونی نخستین پشتوانه قانونی این جلسه ماده ٩۵ قانون تجارت می گوید : «سهامدارانی که اقلاً یک پنجم سهام شرکت را مالک باشند حق دارند که دعوت صاحبان سهام را برای تشکیل مجمع عمومی از هیات‌مدیره خواستار شوند و هیات مدیره باید حداکثر تا بیست روز مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرره دعوت کند در غیر این صورت ‌درخواست‌کنندگان می‌توانند دعوت مجمع را از بازرس یا بازرسان شرکت خواستار شوند و بازرس یا بازرسان مکلف خواهند بود که با رعایت تشریفات ‌مقرره مجمع مورد تقاضا را حداکثر تا ده روز دعوت نمایند وگرنه آنگونه صاحبان سهام حق خواهند داشت مستقیماً به دعوت مجمع اقدام کنند به شرط ‌آن که کلیه تشریفات راجع به دعوت مجمع را رعایت نموده و در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود توسط هیات مدیره و بازرسان تصریح ‌نمایند..» دومین پشتوانه قانونی دومین و مهمترین پشتوانه قانونی مجمع روز شنبه پنج مرداد ، تبصره ١٠ ماده ٢٨ اساسنامه گل گهر است که می گوید : «در صورتی که اشخاص حقوقی عضو هیات مدیره ،نماینده حقیقی خود را حداکثر ١۵ روز پس از انتخاب در مجمع معرفی ننمایند یا به هر دلیلی این پست به مدت یک ماه بلاتصدی بماند در حکم استعفای شخص حقوقی از عضویت در هیات مدیره می باشد.» این نکته ای است که محمد رضا پورابراهیمی رسما در مصاحبه امروز به آن اشاره کرده و از سرمایه گذاری امید به عنوان برنده مجمع نهم تیر انتقاد کرده است ، مجمعی که ٢۴ روز از آن گذشته و به دلیل عدم معرفی اعضای هیات مدیره طبق تبصره ١٠ ماده ٢٨ اساسنامه گل گهر ، مصوبات آن منتفی تلقی می شود. به نظر می رسد مجمع روز شنبه پنجم مرداد با رعایت تشریفات قانونی برگزار می شود و گل گهر شاهد هیات مدیره ای متفاوت از مجمع نهم تیرماه خواهد بود.

بورس 24 : مجمع روز شنبه گل گهر به اصطلاح رایج داستان شده... .

قصه از کجا شروع شد؟

نهم تیرماه بود که شرکت سنگ آهن گل گهر یک مجمع جنجالی را برگزار کرد.در این مجمع سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات که تا پیش از این سه کرسی هیات مدیره گل گهر را به همراهی فولاد مبارکه در اختیار داشت، با توجه به ائتلاف صورت گرفته از سوی سرمایه گذاری امید با برخی سهامداران دیگر یک کرسی را از دست داد و چند رشته ای «وامید» بار دیگر مدیریت را در مجموعه گل گهر به دست گرفت و سه کرسی هیات مدیره را در اختیار گرفت.

تا پیش از این سرمایه گذاری امید، سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، فولاد مبارکه اصفهان، معدنی و صنعتی صبا نور و سرمایه گذاری سپه اعضای حقوقی هیات مدیره گل گهر بودند.

اما در آن مجمع سرمایه گذاری امید، سرمایه گذاری سپه و سرمایه گذاری مهر به عنوان سه شرکت وابسته به هم مدیریت شرکت 36 هزار میلیارد تومانی گل گهر را در اختیار گرفتند و سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات و فولاد مبارکه اصفهان هم دو کرسی را صاحب شدند ، تا بدین ترتیب نفوذ مجموعه معادن و فلزات و فولاد مبارکه در گل گهر کاهش پیدا کند. رخداد مهمی که تامین سرمایه تمدن در آن نقش بزرگی داشت ، چرا که رای قابل توجهی را برای مجموعه «وامید» در مجمع «کگل» جمع آوری کرد.

در پی این اقدام مجموعه سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات از فرصت قانونی ماده 95 قانون تجارت استفاده کرده و در یک آگهی رسمی سهامداران را برای برگزاری مجمعی دوباره در روز پنجم مرداد ، جهت عزل هیات مدیره جدید فراخواند.

چند روز پس از این اقدام محمد رضا پورابراهیمی عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه ای به وزیر اقتصاد تصمیم «معادن و فلزاتی ها» را در برگزاری مجدد مجمع برای عزل هیات مدیره را زیرسوال برد.

پورابراهیمی در نامه ای منتسب به وی از فرهاد دژپسند درخواست کرده بود تا به منظور حفظ منافع سهامداران شرکت گل گهر از ایجاد بدعت در تصمیم گیری برای مجامع شرکت ها اجتناب شود .

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این نامه با اشاره به این که مسئولیت اجرای این مهم به عهده سازمان بورس است که برگزاری مجامع مطابق با قوانین ومقررات برگزار شود ، تصریح کرده بود : اساسا بعداز برگزاری مجمع و تغییرات صورت گرفته در ترکیب هیات مدیره ،افرادی که قبلا صاحب امتیاز بودند دیگرحق تصمیم گیری برای شرکت را ندارند و نمی توانند پیشنهاد تشکیل مجمع دهند.

وی تاکید کرده بود : اجازه نمی دهیم فرد یا افرادی نسبت به تضییع حق سهامداران خرد اقدام کنند و اگر سازمان بورس هم دراین زمینه کوتاهی کرده و ورود نکند ،با توجه به صحبت هایی که دراین خصوص با وزیر اقتصاد داشته ایم ؛این مساله را به جدی پیگیری خواهیم کرد.

امروز هم دوباره نماینده کرمان با بورس 24 مصاحبه کرد و رسما مجمع روز پنجم مرداد را غیرقانونی خواند!

محمد رضا پورابراهیمی با اشاره به عدم تمایل بانک سپه جهت ثبت تصمیمات مجمع فوق العاده گل گهر که نهم تیر ماه برگزار شد، اظهار داشت: تاخیر بانک سپه و مجموعه امید در ثبت تصمیمات مجمع پیشین گل گهر که به افزایش نفوذ این مجموعه ها در شرکت گل گهر منجر شد جای تعجب بسیاری دارد و این سوال را به وجود می آورد که پشت پرده این ماجرا چیست؟ موضوعی که بر بانک سپه و مجموعه امید اثر مثبت دارد و باعث افزایش قیمت سهام «وامید» برای بانک سپه می شود و کلیه ذینفعان از این موضوع بهره خواهند برد ، حال آن مجموعه ها در ثبت تصمیمات تعلل می کنند. باید دید ماجرا چیست که طرف هایی که در شرکت گل گهر در اقلیت بودند درخواست برگزاری مجدد مجمعی غیرقانونی را می دهند و از این سو مجموعه هایی که موفق به اخذ 3 عضو از 5 عضو هیات مدیره گل گهر شده اند ثبت تصمیمات را تسریع نمی بخشند.

اما بررسی بورس 24 نشان می دهد که درخواست سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات دو پشتوانه قانونی محکم دارد.

اولین پشتوانه قانونی

نخستین پشتوانه قانونی این جلسه ماده 95 قانون تجارت می گوید : «سهامدارانی که اقلاً یک پنجم سهام شرکت را مالک باشند حق دارند که دعوت صاحبان سهام را برای تشکیل مجمع عمومی از هیات‌مدیره خواستار شوند و هیات مدیره باید حداکثر تا بیست روز مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرره دعوت کند در غیر این صورت ‌درخواست‌کنندگان می‌توانند دعوت مجمع را از بازرس یا بازرسان شرکت خواستار شوند و بازرس یا بازرسان مکلف خواهند بود که با رعایت تشریفات ‌مقرره مجمع مورد تقاضا را حداکثر تا ده روز دعوت نمایند وگرنه آنگونه صاحبان سهام حق خواهند داشت مستقیماً به دعوت مجمع اقدام کنند به شرط ‌آن که کلیه تشریفات راجع به دعوت مجمع را رعایت نموده و در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود توسط هیات مدیره و بازرسان تصریح ‌نمایند..»

دومین پشتوانه قانونی

دومین و مهمترین پشتوانه قانونی مجمع روز شنبه پنج مرداد ، تبصره 10 ماده 28 اساسنامه گل گهر است که می گوید :

«در صورتی که اشخاص حقوقی عضو هیات مدیره ،نماینده حقیقی خود را حداکثر 15 روز پس از انتخاب در مجمع معرفی ننمایند یا به هر دلیلی این پست به مدت یک ماه بلاتصدی بماند در حکم استعفای شخص حقوقی از عضویت در هیات مدیره می باشد.»

این نکته ای است که محمد رضا پورابراهیمی رسما در مصاحبه امروز به آن اشاره کرده و از سرمایه گذاری امید به عنوان برنده مجمع نهم تیر انتقاد کرده است ، مجمعی که 24 روز از آن گذشته و به دلیل عدم معرفی اعضای هیات مدیره طبق تبصره 10 ماده 28 اساسنامه گل گهر ، مصوبات آن منتفی تلقی می شود.

به نظر می رسد مجمع روز شنبه پنجم مرداد با رعایت تشریفات قانونی برگزار می شود و گل گهر شاهد هیات مدیره ای متفاوت از مجمع نهم تیرماه خواهد بود.