به گزارش کدال نگر بورس٢۴،پتروشیمی فجر از نتایج عملیات و چشم انداز خود در قالب گزارش تفسیری به نکات مهمی اشاره نمود.گفتنی است صورت حساب های مشتریان بر اساس نرخ های مصوب سال٩٣ارسال شده است که درصورت تصویب نهایی نرخ های جدید صورت حساب های اصلاحی به مشتریان ارسال خواهد شد.