مجمع عمومی شرکت فولاد مبارکه امروز یکشنبه، در اصفهان با حضور بیش از ٨٠ درصدی سهامداران برگزار شد...