به گزارش کدال نگر بورس٢۴،بورس کالای ایران از اطلاعات آینده نگر در قالب گزارش تفسیری اقدام به بیان نکات مهمی نمود.