به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در ٣ ماهه منتهی به خرداد ٩٨ برای هر سهم ٣۴۴ ریال سود محقق کرد. کچاد در مدت مشابه سال قبل ١٠٨ ریال سود برای هر سهم با سرمایه ۴۴٠٠٠ میلیارد ریالی شناسایی کرده بود. علت اصلی افزایش ٢١٩ درصدی سود در ٣ ماهه سال ٩٨ نسبت به مدت مشابه قبل را می توان ناشی از رشد ۶۶ درصدی درآمدهای عملیاتی و ٢۴٩ درصدی سایر درآمدهای عملیاتی دانست.