به گزارش کدال نگر بورس٢۴،ملی صنایع مس ایران از پیش بینی اقلام مهم صورت سود و زیان در سال جاری در قالب گزارش تفسیری اقدام به بیان نکات مهمی نمود.