مجمع شرکت پالایش نفت بندرعباس امروز برگزار شد و ١٧٠ تومان سود تقسیم کرد.