به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت پتروشیمی خارک در ٣ ماهه منتهی به خرداد ٩٨ برای هر سهم ٣٠٢٨ ریال سود محقق کرد. شخارک در مدت مشابه سال قبل ١٢١٣ ریال سود برای هر سهم شناسایی کرده بود. از جمله دلایل اصلی افزایش ١۵٠ درصدی سود شرکت در ٣ ماهه سال ٩٨ نسبت به مدت مشابه قبل می توان به رشد ٨٩ درصدی درآمدهای عملیاتی و ١٠۴۴ درصدی درآمد سرمایه گذاری ها اشاره نمود.