به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت پالایش نفت اصفهان در ٣ ماهه منتهی به خرداد ٩٨ برای هر سهم ٨٧٢ ریال سود محقق کرد. شپنا در مدت مشابه سال قبل ٣٠١ ریال سود برای هر سهم شناسایی کرده بود. علت اصلی افزایش ١٩٠ درصدی سود در ٣ ماهه سال ٩٨ نسبت به مدت مشابه قبل را می توان ناشی از رشد ١٢٨ درصدی درآمدهای عملیاتی و ٨٠ درصدی درامد سرمایه گذاری ها دانست.