به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ بانک صادارت ایران در ٣ ماهه منتهی به خرداد ١٣٩٨ برای هر سهم ١ ریال سود محقق کرد. وبصادر در مدت مشابه سال قبل ۵۴ ریال زیان برای هر سهم شناسایی کرده بود. افزایش ١١٩ درصدی درآمدهای بانک از جمله دلایل اصلی تبدیل زیان به سود در ٣ ماهه سال ٩٧ نسبت به مدت مشابه قبل بود.