به گزارش کدال نگر بورس٢۴،شرکت فولاد امیر کبیر کاشان از برنامه ها و طرح های توسعه ای شرکت در قالب گزارش تفسیری اقدام به بیان نکات مهمی نمود.