مجمع عمومی عادی به طور سالانه بانک صادرات طبق دستور جلسه در ساعت مقرر، با حضور بیش از ۸۳ درصد صاحبان سهام یک روز مانده به پایان تیر ماه تشکیل جلسه داد.