به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت پتروشیمی خراسان در ٣ ماهه منتهی به خرداد ٩٨ برای هر سهم ١٠٧٠ ریال سود محقق کرد. خراسان در مدت مشابه سال قبل ٣٧٠ ریال سود برای هر سهم شناسایی کرده بود. علت اصلی افزایش ١٨٩ درصدی سود در ٣ ماهه سال ٩٨ نسبت به مدت مشابه قبل را می توان ناشی از رشد ١٠٢ درصدی درآمدهای عملیاتی و ۶٣٧۵ درصدی سایر درامدهای عملیاتی دانست.