بورس ٢۴ : وزیر راه و شهرسازی روز گذشته در جلسه شورای عالی مسکن که به ریاست رییس جمهور برگزار شد جدیدترین آمار درباره اجاره بها در تهران را اعلام کرد... محمد اسلامی در گزارش خود به رییس جمهور از رشد ٣٠ درصدی اجاره بهای مسکن در تهران نسبت به سال گذشته خبر داد...

بورس 24 : وزیر راه و شهرسازی روز گذشته در جلسه شورای عالی مسکن که به ریاست رییس جمهور برگزار شد جدیدترین آمار درباره اجاره بها در تهران را اعلام کرد.

محمد اسلامی در گزارش خود به رییس جمهور از رشد 30 درصدی اجاره بهای مسکن در تهران نسبت به سال گذشته خبر داد. این عدد ظاهراً از سوی مسولان دولتی، نرخ امیدوار کننده ای ارزیابی شده که در مقایسه با آنچه پیش تر درباره تورم اجاره مسکن به رئیس جمهور گزارش شده بود، خیلی پایین تر است.

سال گذشته متوسط اجاره بهای مسکن در تهران 27 درصد نسبت به سال 96 افزایش پیدا کرد.رئیس جمهور رشد 30 درصدی هزینه اجاره نشینی در تهران را امیدوار کننده می داند اما در عین می گوید مطلوب نیست!

آماری که مدیران بخش مسکن به رئیس جمهوری ارایه کردند در شرایطی رشد اجاره بها را کمتر از 50 درصد عنوان می کند که اجاره نشین ها در بازار مسکن ارقام دیگری را به عنوان پیشنهاد موجر به آن ها اعلام می کنند!

مستاجرها در مناطق شمالی و جنوبی شهر تهران می گویند موجران در تابستان امسال پیشنهاد افزایش حداقل 50 درصدی برای تمدید قراردادها را اعلام می کنند. البته مقداری از نرخ خود را در زمان امضای اجاره نامه 98 تخفیف می دهند اما فاصله آن با 30 درصد اعلام شده به رئیس جمهور تفاوت اساسی دارد.

رشد 30 درصدی اجاره بها در آمار اعلام شده از سوی وزارت راه و شهرسازی همه قراردادهای اجاره را شامل نمی شود چون بخش زیادی از معاملات اجاره خارج از رهگیری دولت انجام می شود!

رئیس جمهور از وزارت راه و شهرسازی خواسته است تا پایان سال 98 بخشی از برنامه ساخت 400 هزار واحدی به سرانجام برسد.