شاخص بورس در جریان معاملات هفته گذشته، ٢٨٣٢ واحد افت را به ثبت رساند...

بورس 24: شاخص بورس در جریان معاملات هفته گذشته، 2832 واحد افت را به ثبت رساند.

به گزارش خبرنگار بورس 24؛ کارنامه بورس اوراق بهادار در هفته گذشته به شرح زیر است:

تعداد روزهای معاملاتی: 5 روز 

تعداد سهام معامله شده: 17 میلیارد و 451 میلیون سهم و حق تقدم (افت 2درصدی نسبت به هفته قبل)

ارزش سهام معامله شده: 71 هزار و 245 میلیارد ریال (رشد 9.4درصدی نسبت به هفته قبل)

نوبت‌ های خرید و فروش: 2 میلیون و 384 هزار و 74 نوبت (افزایش 67.8 درصدی نسبت به هفته قبل)

تعداد واحدهای صندوق‌ های سرمایه‌ گذاری قابل معامله: 291 میلیون واحد (افت 41 درصدی نسبت به هفته قبل)

ارزش واحدهای صندوق‌ های سرمایه‌ گذاری قابل معامله: 12 هزار و 328 میلیارد ریال (کاهش 41 درصدی نسبت به هفته قبل)

شاخص بورس در ابتدای هفته: 249 هزار و 622 واحد

شاخص بورس در پایان هفته: 246 هزار و 790 واحد

رشد یا افت شاخص بورس: افت 2832 واحدی (کاهش 1.1 درصدی)
--------------------
کارنامه بورس اوراق بهادار از ابتدای امسال تا کنون:

تعداد روزهای معاملاتی: 75 روز 

تعداد سهام معامله شده: 321 میلیارد و 678 میلیون سهم و حق تقدم

ارزش سهام معامله شده: 966 هزار و 35 میلیارد ریال

نوبت‌ های خرید و فروش: 24 میلیون و 460 هزار و 5 نوبت

تعداد واحدهای صندوق‌ های سرمایه‌ گذاری قابل معامله: 4648 میلیون واحد

ارزش واحدهای صندوق‌ های سرمایه‌ گذاری قابل معامله: 50 هزار و 316 میلیارد ریال

شاخص بورس در ابتدای سال: 178 هزار و 659 واحد 

شاخص بورس تا به امروز: 246 هزار و 790 واحد 

رشد یا افت شاخص بورس: افزایش 68 هزار و 131 واحدی (معادل 38 درصد افزایش)