بورس ٢۴ : رامین پاشایی فام پس از سال ها دست و پنجه نرم کردن با سرطان روده درگذشت... او زاده ۱۳۴۴ اقتصاددان، بانکدار و مدیر ارشد اجرایی ایرانی بود.وی در کارنامه خود عضویت در هیئت مدیره بانک ملی ایران و عضویت در هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران را دارد و در فاصله سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ نیز مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره بانک سپه بود... پاشایی فام در سال ١٣٩٣ هم به عنوان مدیرعامل بانک کارآفرین انتخاب شد و در سال های اخیر مدیرعامل بانک مشترک ایران و اروپا موسوم به EIH بود...

بورس 24 : رامین پاشایی فام پس از سال ها دست و پنجه نرم کردن با سرطان روده درگذشت.

او زاده ۱۳۴۴ اقتصاددان، بانکدار و مدیر ارشد اجرایی ایرانی بود.وی در کارنامه خود عضویت در هیئت مدیره بانک ملی ایران و عضویت در هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران را دارد و در فاصله سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ نیز مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره بانک سپه بود.

پاشایی فام در سال 1393 هم به عنوان مدیرعامل بانک کارآفرین انتخاب شد و در سال های اخیر مدیرعامل بانک مشترک ایران و اروپا موسوم به EIH بود.

محل درگذشت وی هامبورگ آلمان اعلام شده است.مراسم تشییع و برگزاری یادبود این چهره بورسی-بانکی ایران متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.