۴ بانک که قرار بود فردا و پس فردا مجمع برگزار کنند، مجامع خود را لغو کردند. بانک های انصار، پست بانک، دی و مهر اقتصاد که قرار بود فردا ٣٠ تیرماه و پس فردا ٣١ تیرماه به مجمع بروند، با انتشار اطلاعیه هایی در کدال، خبر از لغو مجامع خود داده اند.

بورس 24: 4 بانک که قرار بود فردا و پس فردا مجمع برگزار کنند، مجامع خود را لغو کردند. بانک های انصار، پست بانک، دی و مهر اقتصاد که قرار بود فردا 30 تیرماه و پس فردا 31 تیرماه به مجمع بروند، با انتشار اطلاعیه هایی در کدال، خبر از لغو مجامع خود داده اند.

هیچ کدام از این بانک ها دلیل لغو مجمع خود را در کدال اعلام نکرده اند و تنها چیزی که اعلام شده این است که مجامع آن ها در آینده برگزار خواهد شد و تاریخ برگزاری آن از طریق کدال به اطلاع سهامدارن خواهد رسید.

بانک ها برای برگزاری مجامع خود نیاز به مجوز بانک مرکزی دارند. طی سال های گذشته چند بار پیش آمده که بانک مرکزی به یک یا چند بانک مجوز برگزاری مجمع نداده و آن بانک ها مجبور شده اند تاریخ برگزاری مجامع خود را تغییر بدهند. این بار البته چنین بحثی درباره بانک ها مطرح نشده اما ممکن است همین موضوع دلیل تعویق برگزاری مجامع این 4 بانک شده باشد.

البته در همین روزهای 30 و 31 تیرماه تعداد زیادی از بانک ها از جمله صادرات، پاسارگاد، سامان، گردشگری، ملت، پارسیان، تجارت، سینا، شهر و اقتصاد نوین به مجمع خواهند رفت و با توجه به اینکه خبری از لغو مجامع این بانک ها منتشر نشده، به نظر می رسد که بانک مرکزی با برگزاری مجامع این بانک ها موافقت کرده است.