مدیر عامل شرکت شیشه همدان در گفت و گو با خبرنگار بورس ٢۴ در خصوص عملکرد شرکت در سال مالی منتهی به ٣١ خرداد ٩٨ ابراز داشت: عملکرد سال مالی ٩٨ کهمدا با توجه به اطلاعاتی که تاکنون منتشر شده که شامل گزارش های ماهانه تولید و فروش و همچنین صورت های مالی ٣،۶ و ٩ ماهه است، نشان می دهد که علاوه بر این که شرکت پیش بینی های خود را محقق کرده...