به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز افزایش سرمایه ٢٠٠ درصدی پتروشیمی خارک از محل سود انباشته را صادر نمود.