به گزارش بورس٢۴،شرکت تدبیر روشن تجارت منطقه آزاد انزلی قصد عرضه ٢٠ درصدی سهام ریل پرداز نوآفرین را با قیمت پایه هر سهم ٨۵٠ تومان را دارد