به گزارش بورس٢۴، بلوک۶٩.٢ درصدی سهام پتروشیمی دهدشت توسط پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان و مدیریت توسعه سرمایه پتروشیمی ایرانیان آگهی شد بدین ترتیب، شاهد عرضه این بلوک در روز دوشنبه بیست و هشتم مرداد ماه با قیمت پایه هر سهم ۴۶٧١ ریال خواهیم بود