به گزارش کدال نگر بورس٢۴،فولاد کاوه جنوب کیش از چشم انداز ها و پروژه های خود در قالب گزارش تفسیری اقدام به بیان نکات مهمی نمود.