مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بیمه نوین با حضور ۶۸ درصد از سهامداران برگزار شد.