به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت آهنگری تراکتور سازی ایران از انعقادقرارداد تولید وفروش سوپاپ دود وهوا خبر داد و اعلام داشت قرارداد پس از نصب و راه اندازی ماشین آلات و اخذ برنامه تولید از مشتری اجرایی خواهد شد.