مدیرعامل شرکت تامین سرمایه نوین : بازارگردانی سهم شرکت فرابورس ایران با نماد «فرابورس١» به صندوق نوین پیشرو سپرده شد... بازارگردانی سهم «فرابورس ١» از روز چهارشنبه ٢۶ تیرماه سال ١٣٩٨ توسط صندوق سرمایه گذاری اختصاصی نوین پیشرو وابسته به این تامین سرمایه انجام می شود...

بورس 24 : مدیرعامل شرکت تامین سرمایه نوین از سپرده شدن عملیات بازارگردانی سهم شرکت فرابورس ایران با نماد «فرابورس1» به صندوق نوین پیشرو خبرداد.
ولی نادی قمی افزود : بازارگردانی سهم «فرابورس 1» از روز چهارشنبه 26 تیرماه سال 1398 توسط صندوق سرمایه گذاری اختصاصی نوین پیشرو تحت مدیریت این تامین سرمایه انجام می شود.
وی درباره نحوه بازارسازی نماد فرابورس توضیح داد : این صندوق در نماد «فرابورس 1» با حداقل معاملات روزانه در دامنه مظنه مشخص اقدام به حمایت از سهم با هدف حفظ نقد شوندگی، کارایی قیمت، افزایش عمق سفارشات و کاهش ریسک نوسانات قیمت، خواهد کرد.
گفتنی است ، نماد «فرابورس1» مربوط به سهام طبقه سرمایه گذاران حقیقی و خرد می باشد.یادآور می شود ، صندوق نوین پیشرو یکی از 10صندوق تحت مدیریت گروه تأمین سرمایه نوین می باشد که فعالیت خود را به عنوان اولین صندوق بازارگردانی از سال 1393 آغاز نموده است.