به گزارش کدال نگر بورس٢۴،معدنی و صنعتی چادرملو مجوز افزایش نرخ گرفت،همچنین در گزارش اصلاحیه عنوان شده است که بافرض نرخ قبلی فروش هرتن شمش شرکت فولاد خوزستان،باعث خواهد شد سود شرکت به میزان٢٣٧میلیارد تومان در سال ٩٨افزایش یابد.