رئیسی: پاسخ این مهم مشخص شود رئیس قوه قضاییه، طی سخنانی گفت: تبیین محل هزینه کرد درآمد‌های مالیاتی برای مردم یک ضرورت بسیار مهم است و این امر نیازمند آن است، که...

بورس 24: رئیس قوه قضاییه گفت: باید مشخص شود، مالیات‌ های پرداختی از سوی مردم کجا هزینه می‌ شود. 

آیت الله رییسی با بیان اینکه نقش مالیات در گردش امور کشور کمتر تبیین شده است، گفت: تبیین محل هزینه کرد درآمد‌های مالیاتی برای مردم یک ضرورت بسیار مهم است و این امر نیازمند آن است که یک نقش تبیینی در سازمان مالیاتی ایجاد شود.

او افزود: ما این مشکل را در دستگاه قضایی نیز داریم. سال گذشته که مجموعه دستگاه قضایی خدمت مقام معظم رهبری رسیدند، ایشان به این مشکل اشاره فرمودند و در دیدار کارکنان دستگاه قضایی با معظم له در سال جاری نیز ایشان به نحوی مجدداً به این مشکل اشاره کردند و فرمودند یک مشکل شما مشکل رسانه‌ ای است؛ یعنی کارهایتان را برای مردم تبیین نمی‌ کنید و درست هم فرمودند. 

وی افزود: البته مقام معظم رهبری نسبت به دولت هم به همین موضوع اشاره فرمودند.

وی ادامه داد: تبیین اقدامات به معنای خبر گفتن در رسانه نیست؛ بلکه خبر گفتن در رسانه بخشی از مقوله تبیین است. تبیین در نظام مالیاتی یعنی برای مردم روشن شود که مالیات‌ های پرداخت شده توسط آن‌ ها در کدام محل‌ ها و مصارف هزینه می‌ شود؛ بنابراین صِرف خبر دادن مالیاتی به معنای تبیین در امر نظام مالیاتی نیست. 

آیت الله رییسی تصریح کرد: باید بتوانیم از ارتباطات موجود در جامعه از جمله از فضای مجازی و حقیقی برای تبیین موضوعات در نزد مردم استفاده کنیم. برای نمونه شما در سازمان مالیاتی می‌توانید از فضای دیجیتال بهره بگیرید تا برای مردم مصارف مالیاتی را تبیین کنید.

وی با اشاره به آگاهی و خبردار بودن مردم از برخی مشاغل پردرآمد و کم مالیات ده که اقدام به حساب سازی برای فرار مالیاتی می‌ کنند، گفت: مهمترین محوری که باید در برنامه‌ های سازمان مالیاتی کشور مدنظر باشد، برقراری عدالت مالیاتی در عمل است و این عدالت باید به گونه‌ ای برقرار شود که مردم به طور کامل آن را احساس کنند.

منبع: مهر