دخالت در نرخ؟ / کار ما نیست... رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر اینکه این بانک دخالتی در تعیین نرخ ارز نمی‌ کند، گفت...

بورس 24: رئیس کل بانک مرکزی با تأکید براینکه این بانک دخالتی در تعیین نرخ ارز نمی‌ کند، گفت: شوک ارزی از دو ماه قبل درحال تخلیه است.

او گفت: در سال گذشته ٤٢ میلیارد دلار و در سه ماه و نیم گذشته ١٢ میلیارد دلار تأمین ارز برای واردات صورت گرفته است و بخش مهمی از آن را صادر کنندگان تأمین کرده اند.

منبع: تسنیم