موسوی تاکید کرد: تا این لحظه هیچ گونه برنامه رسمی برای انجام این سفر قطعی نشده و در نتیجه زمان آن نیز تاکنون نامشخص است.

بورس 24: موسوی تاکید کرد: تا این لحظه هیچ گونه برنامه رسمی برای انجام این سفر قطعی نشده و در نتیجه زمان آن نیز تاکنون نامشخص است.

سید عباس موسوی ضمن تکذیب خبرسازی‌های صورت گرفته از جمله در نشریه القدس العربی در مورد سفر قریب الوقوع امانوئل مکرون رییس جمهور فرانسه به تهران، تاکید کرد: تا این لحظه هیچ گونه برنامه رسمی برای انجام این سفر قطعی نشده و در نتیجه زمان آن نیز تاکنون نامشخص است

منبع: جماران