باید بگویم، به هیچ عنوان یارانه آرد برای نان حذف نخواهد شد و...

بورس 24: علی ربیعی، سخنگوی دولت در نشست خبری خود با خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه حذف سه دهک از دریافت یارانه‌ ها از چه زمانی اجرایی خواهد شد، گفت: روز قبل از آیین‌ نامه دولت برداشت شد که یارانه نان حذف شده است، که باید بگویم به هیچ عنوان یارانه آرد برای نان حذف نخواهد شد.

وی اضافه کرد، آنچه در آیین‌ نامه به آن اشاره شده است حذف یارانه آرد صنعتی بوده است، همچنین در این آیین‌ نامه پیش‌ بینی شده درآمد حاصل از حذف یارانه آرد صنعتی برای خرید گندم از گندمکاران هزینه شود.

منبع: باشگاه خبرنگاران