قیمت پایه محصولات پلیمری و شیمیایی که از سوی دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی بر اساس...

بورس 24: قیمت پایه محصولات پتروشیمی از سوی دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی اعلام شد.

قیمت پایه محصولات پلیمری و شیمیایی که از سوی دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی بر اساس قیمت های جهانی برای مبادله در بورس کالای ایران تعیین می شود، با نرخ ارز۱۱۵۷۷۳ ریالی اعلام شد.

فهرست قیمت های پایه را می توانید، اینجا مشاهده کنید.